Εκτύπωση αυτής της σελίδας
agrostis check
 

Προδιαγραφές TPI

TURFGRASS PRODUCERS INTERNATIONAL

Καθε αξιόπιστος παραγωγός έτοιμου χλοοτάπητα οφείλει να ακολουθεί τις προδιαγραφές ενός αναγνωρισμένου διεθνούς οργανισμου έτοιμου χλοοτάπητα

Οι προδιαγραφές αυτές περιγράφονται παρακάτω :

 • Να αναφέρεται η ταυτότητα του σπόρου ή του μείγματος σπόρων καθώς και το αν είναι πιστοποιημένος ή όχι.
 • Το πάχος της λωρίδας χώματος να είναι περίπου 15 χιλιοστά χωρίς να υπολογίζεται το φύλλωμα.
 • Το μεγαλύτερο ύψος κουρέματος κατά την διάρκεια της παράδοσης να είναι από 30-40 χιλιοστά για τα ψυχρόφιλα και 13-20 χιλιοστά για τα θερμόφιλα είδη.
 • Το thach δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12,5 χιλιοστά.
 • Το μέγεθος κάθε λωρίδας κατόπιν συμφωνίας.
 • Να έχει άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση, χωρίς εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές.
 • Παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων.
 • Να διαθέτει μεγάλη πυκνότητα, τέτοια ώστε όταν ο χλοοτάπητας είναι κουρεμένος σε ύψος περίπου 40 χιλιοστά, να μην φαίνεται καθόλου χώμα.
 • Το βάρος κάθε ρολού να είναι 17-20 κιλά.
 • Η υγρασία χώματος λωρίδας σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά λιγότερη.
 • Το χώμα του υποστρώματος να είναι αμμώδες επιτρέποντας έτσι την άμεση και ισχυρή ριζοβολία μετά την τοποθέτηση του Sod.
 • Τέλος η αντοχή της λωρίδας του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε όταν κρεμιέται από την μία άκρη να μην σπάει ή σχίζεται.

Στην "άγρωστις" η εξασφάλιση της ποιότητας του προιόντος αλλά και η διατήρηση του στον χρόνο είναι προτεραιότητα. Είναι σαφές πως το ποιοτικό αποτέλεσμα είναι απόρροια της βελτιστοποίησης όλων των παραγόντων που το επηρεάζουν, όπως η επιλογή του αγρού, των κατάλληλων ποικιλιών σπόρων των σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας καθώς και των εξειδικευμένων καλλιεργητικών εργασιών κι εφαρμογών.

Επίδραση του αγρού.

Ο ποιοτικός έτοιμος χλοοτάπητας απαιτεί συγκεκριμένη σύσταση εδαφών, οπότε η επιλογή των κατάλληλων αγρών είναι μια επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία η οποία όμως πρέπει απαρέκλητα να πραγματοποιείται. Η πολύχρονη εμπειρία της "άγρωστις" στην παραγωγή αλλά και στην περιοχή βοηθά στην ιδανικότερη επιλογή. Όλα αυτά για εμάς είναι απαράβατος κανόνας με μόνο γνώμονα το ποιοτικό αποτέλεσμα.

Επίδραση των ποικιλιών.

Καθοριστικός επίσης παράγοντας είναι η επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού. Η "άγρωστις" συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των συντελεστών της, με την αρωγή ενός μεγάλου σποροπαραγωγικού ισπανικού ομίλου επιλέγει τις ιδανικότερες ποικιλίες για τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδος ώστε οι χλοοτάπητες που παράγει να εξασφαλίζουν όχι μόνο την άριστη εμφάνιση αλλά και την αντοχή στον χρόνο.

Επίδραση προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας.

Για την παραγωγική διαδικασία ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα θρέψης και φυτοπροστασίας εξειδικευμένων σκευασμάτων ξεχωριστό για κάθε είδος αποφεύγοντας ομαδοποιημένες λύσεις που ενέχουν πιθανούς κινδύνους υπονόμευσης της ποιότητας. Στην "άγρωστις" η συνεχής ενημέρωση των συντελεστών της των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων διαμορφώνει τη συνεχή επικαιροποίηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων.