Εκτύπωση αυτής της σελίδας
page img01
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 

1. Καταστροφή της υπάρχουσας βλάστησης

Καταστροφή της υπάρχουσας βλάστησης με μηχανικά μέσα ή ψεκασμό με καθολικά ζιζανιοκτόνα (Glyphosate Paraquat). Σε περίπτωση ύπαρξης κύπερης ή αγριάδας πρέπει να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός.

odhgies18
 

2. Απομάκρυνση ξένων σωμάτων

Απομάκρυνση ξένων σωμάτων (πέτρες βλαστοί κλπ) και προσθήκη λιπάσματος καθώς και κηπαίου χώματος του οποίου η επιλογή πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην περιέχει κονδύλους κύπερης ή αγριάδας. Ακολουθεί φρεζάρισμα σε βάθος 15cm.

odhgies12
 

3. Βασική Διαμόρφωση

Βασική διαμόρφωση και δημιουργία επίπεδης επιφάνειας που θα τοποθετηθεί ο έτοιμος χλοοτάπητας με τσουγκράνα.

odhgies15
 

4. Εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος

Εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος καθώς και των καλωδίων φωτισμού.

odhgies14
 

5. Εγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα

Εγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα έτσι ώστε οι λωρίδες να είναι σε επαφή η μια με την άλλη χωρίς κενό μεταξύ τους. Όπου είναι αναγκαίο (τελειώματα, δέντρα, θάμνοι) κόβουμε τον χλοοτάπηταμε μαχαίρι ή χαρτοκόπτη.

odhgies13
 

6. Ποτίζουμε ελαφρά

Ποτίζουμε ελαφρά και κυλινρίζουμε έτσι ώστε κάθε λωρίδα χλοοτάπητα να έρθει σε επαφή με το χώμα και να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος αέρας.

odhgies16
 

7. Πότισμα

Ποτίζουμε με πολύ νερό μέχρι κορεσμού με το λάστιχο για 5-10 ημέρες.

odhgies17
 

8. Μετά την εγκατάσταση

Μετά το διάστημα αυτό συμπεριφερόμαστε στον χλοοτάπητα, πότισμα-κούρεμα-λίπανση, ανάλογα με τις ανάγκες του.