Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ardeush4
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 

H επιλογή ενός ποιοτικού χλοοτάπητα καθώς και η σωστή του εγκατάσταση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες αλλά εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση του αμέσως μετά την αρχική τοποθέτηση.Ετσι πρέπει να δίνεται βάρος στην σωστή συντήρηση κάτι που σχετίζεται με τους τομείς της αρδευσης,της λίπανσης,του κουρέματος καθώς και τους ψεκασμούς που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ασθενειών,εντόμων και ζιζανίων.

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η άρδευση αποτέλει ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για μια επιτυχημένη συντήρηση ενός χλοοτάπητα. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εσφαλμένες πρακτικές άρδευσης.

Πρώτιστης σημασίας ζήτημα είναι η σωστή σχεδίαση του αρδευτικού συστήματος ώστε να έχει άρτια αλληλοκάλυψη έτσι που σε κάθε κύκλο ποτίσματος όλες οι περιοχές του χλοοτάπητα να ποτίζονται ομοιόμορφα και χωρίς κανένα κενό. Διαφορετικά έχουμε ανομοιόμορφη ανάπτυξη ή και ξερές περιοχές.

Σημαντικό επίσης θέμα είναι η ποσότητα νερού που παρέχουμε,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αλλά και ιδιαίτερους παράγοντες που επηρεάζουν τις απαιτήσεις των φυτών όπως το έδαφος και η στράγγισή του, το είδος του χλοοτάπητα, η σκίαση κ.α.

Στην περίπτωση έλλειψης νερού παρατηρούμε καφέτιασμα και λέπτυνση των φύλλων αρχικά και τελικά ξήρανση. Όμως σοβαρό πρόβλημα είναι και το υπερβολικό πότισμα αφού ευνοεί την μόλυνση από μυκητολογικές ασθένειες και σε περιπτώσεις υπερβολής ακόμα και την ασφυξία του ριζικού συστήματος με αποτέλεσμα την νέκρωση των φυτών.

Από τα παραπάνω είναι φανερό πως η επιλογή ενός επαγγελματία πρασίνου είναι απολύτως αναγκαία για την εγκατάσταση ενός αρδευτικού συστήματος.

lupansh11
 

ΛΙΠΑΝΣΗ

Η λίπανση είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας για την δημιουργία ενός εύρωστου αλλά και όμορφου χλοοτάπητα. Οι γενικές αρχές είναι πως τα λιπάσματα πρέπει να παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτός από περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Επίσης θα πρέπει να είναι ισορροπημένα για όλα τα θρεπτικά στοιχεία κατά προτίμηση βραδείας αποδέσμευσης αζώτου.

Η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων δημιουργεί αποχρωματιμούς στα φύλλα, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, ευπάθεια σε ασθένειες και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και την νέκρωση των φυτών.

Αντιθέτως η υπερβολική λίπανση, ιδίως αζωτούχος, δημιουργεί τοξικότητες και τελικά ξήρανση.
Δυστυχώς δεν μπορεί να δωθεί ένα γενικό πρόγραμμα ετήσιας λίπανσης για κάθε κήπο αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος του χλοοτάπητα, τη σύσταση του εδάφους, την περιοχή και τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκείπτουν ανά περιόδους και ανατρέπουν τον εκάστοτε προγραμματισμό. Έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα το έχουμε αν υπάρχει κάποιος ειδικός αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης.

kourema1
 

ΚΟΥΡΕΜΑ

Η συχνότητα αλλά και το κατάλληλο ύψος κοπής του χλοοτάπητα εξαρτάται απο την εποχή του χρόνου, την ανάπτυξη του φυτού αλλά και το είδος του χλοοτάπητα.

Οσον αφορά στο ύψος, στα ψυχρόφιλα είδη συνίσταται να κουρεύονται στα 3-5 cm και στα θερμόφιλα είδη στα 1-3cm.
Οσον αφορά στην εποχή του χρόνου τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να κουρεύουμε σε μεγαλύτερο ύψος.

Την εποχή έντονης ανάπτυξης των φυτών συνίσταται τακτικό κούρεμα ώστε να μην μεγαλώνει πολύ το ύψος και αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε απότομα μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας, κάτι που θα δημιουργούσε στρες στο χλοοτάπητα. Αν για κάποιο λόγο αυξηθεί το ύψος πολύ τότε καλό είναι το κούρεμα να γίνει σταδιακά μέχρι το επιθυμητό ύψος.

Γενικά τα συχνά κουρέματα ευνοούν την αύξηση της πυκνότητας του χλοοτάπητα, κάτι που βοηθά στον ανταγωνισμό των επιβλαβών ζιζανίων και στην αποφυγή βλάστησης τους. Φυσικά και η πυκνότητα έχει ένα βέλτιστο όριο όπου πάνω απο αυτό σε συνδιασμό με αυξημένο ποσό υπολειμάτων κοπής δημιουργει αιτία μόλυνσης απο παθογόνα.

Προσοχή πρέπει να δίνεται πάντα στην καλή κατάσταση των χλοοκοπτικών μηχανών και κυρίως των μαχαιριών τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί στις άκρες των φύλλων που επίσης αποτελούν πηγές μόλυνσης.