Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ypologiste

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Υπολογίστε" δίπλα για να υπολογίσετε την επιφάνεια της αυλής ή του κήπου σας.

Αν η επιφάνειά σας έχει ακανόνιστο σχήμα, χωρίστε την σε μικρότερα κυκλικά, ορθογώνια και τριγωνικά τμήματα για να μπορέσετε να υπολογίσετε το συνολικό εμβαδόν.

Περάστε τις διαστάσεις του χώρου σας στα κατάλληλα τμήματα δίπλα, είτε όλα μαζί μία φορά, είτε περισσότερες φορές και θα υπολογιστεί το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση ή βοήθεια.

 

 

ypologiste2